FRDAM-5017避雷器检测器校验仪
发布日期:2012-03-13    点击量:1122    分享到:

产品名称:FRDAM-5017避雷器检测器校验仪

主要功能特点
★不用避雷器监测器上下连线
★现场不用外接电源,内置5#1.5V干电池供电
★泄漏电流值和动作计数器情况进行分别校验
★校验电流数值55Hz输出,克服现场工频干扰
主要技术参数
泄漏电流值校验
★输出频率:50Hz/55Hz
★输出电流范围及准确度:0.1~1mA 1%
                        1mA~2mA 0.5%
★电源:8节1.5V干电池(5号)
★重量:1.5kg
避雷器监测器动作计数器情况校验
★输出电压 ≥800V      ★长度≥ 1.2m(可伸缩)
★重量0.2kg ★电池 5号1.5V×3,动作次数>5000次